OrtoWrite OrtoWrite
OrtoWrite

LECTOESCRIPTURA, ORTOGRAFIA, LECTURA, GRAMÀTICA I NUMERACIÓ. Aplicació creada per professionals de l'educació (pedagogues i mestres), que permet realitzar un aprenentatge de la lectoescriptura inicial a partir dels 5 anys. També t'ajuda a consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Es treballen, també, tots els continguts gramaticals així com la numeració. S'han creat exercicis específics de lectura per tal de millorar el procés lector. Està estructurat per nivells, des dels primers cursos fins a l'edat adulta. Si desitges rebre informació de l'aplicació només has d'omplir la sol·licitud que trobaràs a la icona "rebre informació".

Si ets un centre o un particular estàs a un sol clic de demanar informació


És important saber que l'alumne/a ha de treballar de manera totalment autònoma, excepte en el cas d'aquells que comencin el procés de la lectura o de la lectoescriptura, atès que al principi necessiten l'ajuda d'un adult. El professional podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d'error que es comet i veure el seu progrés. Està demostrat que les persones que realitzen un ús correcte de l'aplicació, evolucionen molt favorablement i s'aconsegueix una disminució important dels errors d'escriptura. A més, és una eina que, per la seva manera de funcionar, millora l'atenció i la memòria auditiva.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts al dia, durant quatre dies a la setmana.


Funcionament

L'alumne/a escolta una paraula o frase (atenció auditiva) i l'ha d'escriure (memòria a curt termini-funció executiva). Quan escriu una lletra que no toca, li surt una línia vermella acompanyada d'un so i no pot avançar fins que escrigui la lletra correcta. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne/a estigui, en tot moment, actiu i concentrat en el seu procés d'aprenentatge, bàsic per tal que aquest sigui significatiu.

En tot moment el professional pot veure què ha escrit l'alumne/a i si els errors que realitza són recurrents. Aquesta aplicació és molt útil per analitzar la tipologia d'error que es fa i quan es tarda en corregir-lo. Podem demostrar que, a mesura que es va treballant, els errors que es feien, desapareixen. Al final de la sessió l'alumne/a és recompensat amb un joc.

És el professional el que assigna els exercicis als seus alumnes (nivells personalitzats).
Davant de qualsevol dubte, enviar un correu electrònic a ortowrite@gmail.com